+420 725 888 897 framireal@framireal.cz

Správa nemovitostí realitní kanceláře Framireal Brno

Jsme realitní kancelář působící v oblasti Brna a okolí, zaměřená na bezpečný prodej a pronájem nemovitostí, včetně precizní právní a finanční služby.

Našim partnerům zajišťujeme komplexní služby při pronájmu bytových a polyfunkčních domů jako celku, včetně služeb spojených s ekonomickou a technickou správou nemovitostí. Díky našim zkušenostem zajistíme rychle obsazenost objektu prověřenými klienty, při dodržení podmínek stanovených majitelem objektu, přípravu podkladů a smluv pro uzavírání nájemních vztahů s nájemci.

Technická a ekonomická správa nemovitostí v Brně a okolí

Ekonomická správa nemovitostí

 • vedení účetnictví domu podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, s oddělenou evidencí plateb a předpisů plateb na jednotlivé jednotky (byty a nebytové prostory), sledování nákladů a výnosů v příslušném účetním období a zpracování a předkládání vyúčtování. Zpracování daňového přiznání právnické osoby a povinná hlášení vůči státním orgánům, pokud pro tento titul vznikne náplň a povinnost,

 • evidence a inkaso příspěvků od vlastníků jednotek (družstevníků) na úhradu nákladů spojených se správou společných částí domu a pozemku, zálohových plateb na energie a služby, popřípadě dalších, pokud jsou tyto příspěvky z rozhodnutí vlastníků (družstevníků) vybírány a to výhradně na účet majitele,

 • vedení evidence nákladů vzniklých samostatně se zajišťováním správy domu, opravami, údržbou, rekonstrukcemi a všech ostatních nákladů vztahujících se k domu a pozemku,

 • vyúčtování zálohových plateb na úhrady za služby jednotlivým vlastníkům (družstevníkům).


Technická správa nemovitostí

 • zajišťování protipožárního zabezpečení domu a jeho revize a opravy,

 • zajišťování revizí a oprav rozvodů plynu, rozvodů elektrické energie, svislých a vodorovných rozvodů vody a odvodů odpadních vod, rozvodů tepla a teplé užitkové vody a provozu radiátorů ústředního vytápění, výtahů, systémů příjmu a rozvodu televizního a rozhlasového signálu, elektrických nebo elektronických sdělovacích zařízení a hromosvodů, zajišťování revizí a čištění komínů,

 • plnění dalších povinností, pokud vyplývají nebo které vyplynou vlastníkům jednotek ze zvláštních právních předpisů v souvislosti s jejich spoluvlastnictvím ke společným částem domu.

Služby nad rámec standardních činností správy

Tyto nadstandardní služby jsou nabízeny nad rámec příkazní smlouvy o správě nemovitostí a vedení účetnictví:

 • zajištění pojištění nemovitosti vlastním speciálním tarifem u pojišťovny UNIQA (komplexního a přitom levného, včetně možnosti krytí rizika odpovědnosti z pojištění domácností a křížové odpovědnosti),

 • technická pomoc při organizaci oprav domu a zajištění jejich financování,

 • zpracování návrhů alternativních zdrojů vytápění a ohřevu teplé užitkové vody a zajištění jejich financování,

 • zajištění provozu online nástěnky iDomovník (princip www stránek) sloužící ke komunikaci v rámci Společenství vlastníků (družstva)